Se hvilke historier vi tilbyder lige nu!

Vi udvikler historier med dialogisk læsning i samarbejde med eksperter indenfor hvert tema.
Det gør vi for at sikre os at temaerne er relevante og brugbare i hverdagen.
Vi tager nogle af de svære temaer op, fordi vi ønsker at hjælpe børn som har svært.
Det er temaer som skilsmisse og Angst. Hvert tema indeholder hver 4 historier inden for hvert emne.

Dialogisk læsning med fokus på de svære ting.

Dialogisk læsning – også kaldet samtale læsning – er højtlæsning, hvor barnet inddrages aktivt undervejs i historien. Flere forskningsprojekter viser, at dialogisk læsning styrker børns kompetencer.
Derfor dygtiggør vi os inden for dialogisk læsning med fokus på de ting, som enten er en udfordring for børn, men også de meget svære ting, som børn også kan komme ud for i livet.
Vi samarbejder med erfarne eksperter inden for de emner bøgerne handler om.

Dialogisk højtlæsning omkring skilsmisse

En skilsmisse i en familier rammer altid børnene hårdt, uanset hvilken slags skilsmisse det er.  Her går de 4 historier ind og bearbejder det med- når mor og far skal skilles, den store flytte dag, den første jul og når mor eller far finder en ny kæreste. Der er spørgsmål undervejs som er med til at åbne op for dialogen om det, som trykker barnet.
Det er emner, som børn oftest har det rigtig svært med, og ikke altid ved hvordan de skal takle. Lad børnene sidde med Niner i hånden og lad Niner være den, som oplever ondt i maven eller andre ting, som gør ondt. Det gør at barnet lettere vil åbne op for de svære ting de tumler med.

1.250 kr.

dialogisklæsning omkring angst

Dialogisk højtlæsning omkring Angst

Historierne om handler angsten for at fejle, angst for mørket, angst for at være god nok og angst for bakterier. Angst kan have mange ansigter og her er kun givet et lille udsnit af hvad angst kan være, men mange børn kan relatere til de 4 emner, der er fortalt om.
Disse 4 historier er med til at give en indikation af om angsten er noget, som barnet selv kan løse ved hjælp af samtale med en voksen, for nogen gange kan det hjælpe, at spørge lidt mere ind til hvad og hvorfor man reagerer som man gør i bestemte situationer. Undervejs er der derfor spørgsmål, som kan hjælpe den voksne læser med til at åbne op for den problematik, som barnet har angst for.

1.250 kr.

sansemotorisk hjælpemiddel

Køb ekstra Ninier til Historierne

Niner er med til at stimulere det taktile behov. Den har lange ører, lækre fødder med spændende fyld i, og arme der er dejlig bløde.
Måske det også kan åbne op for dialog mellem den voksne og Niner.